• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Nowe podejścia do projektowania szkół: przestrzeń uczenia się.

Multimedia są najprostszą z odmian przedstawiania dorobku firm, lub ewentualnie przedstawiania samych siebie. Na stronach korporacji, warto wstawić prezentację, przez która wolno się dużo dowiedzieć. Jeśli jest to jednostka gospodarcza komputerowa, może ona tam opisać dużo sposobów na stworzenie strony WWW. Czytelnicy, widzowie, a tym samym amatorzy w wykonywaniu witryn WWW, mogą posiadać dzięki temu ułatwione zadanie. Multimedia na witrynach, są przewidziane w dużej mierze dla ludzi niepełnosprawnych. Stale można coś usłyszeć za pomocą syntezatora mowy, czy ujrzeć przy użyciu napisów. Takie dodatki stawiają firmy w lepszym świetle, ponieważ widać, że zwracają one uwagę na dosłownie wszystkich ewentualnych klientów. Stworzenie witryny WWW za pomocą multimedialnych prezentacji, może być wybitnie interesującym pomysłem, należy tylko uważać, żeby nie przesadzić z animacjami oraz domena była przejrzysta – potwierdza to ANCHOR. Oprócz tego wszelkie inne elementy muszą być na miejscu, takie jak opisy, logo, czy odsyłacze. Prezentacja nie może tworzyć strony, lecz może ją współtworzyć.

1. Post

2. Przewodniki

3. Jak to zrobić

4. Produkty

5. Produkty

Categories: Nieruchomości

Comments are closed.